WINNERS

 

BLOCK VILLAGE BLOCK RANK DISTRICT RANK SCORE
HASSANPUR RAMGARGH 1 1 485
BHNADOLI 1 1 485
AMROLI 2 7 455
GHASERA 3 8 452
HATHIN GHARROT 1 1 485
BHUDPUR 1 1 485
JANACHOLI 1 1 485
KONDAL 1 1 485
JAINPUR 1 1 485
MADNAKA 1 1 485
MANDKOLA 2 4 474
GARHI VINODA 3 10 374
PALWAL ASWATA 1 1 485
LALPUR KADIM 1 1 485
PAROLI 2 5 463
DEHLAKA 3 6 456
PRITHLA NANGLA BHIKU 1 2 479
SADARPUR 2 9 410
JALHAKA 3 11 311
HODAL AURANGABAD 1 1 485
BANANI KHERA 1 1 485
DEEGHOT 2 3 477
SIHA 3 4 474

CONSOLATION PRIZE

 

BLOCK VILLAGE BLOCK RANK SCORE
HODAL GOPALGARH 4 467
BANCHARI 5 458
BHIDUKI 6 410
LADIAKA 7 390
ATOHAN 8 357
PALWAL KARNA 4 415
HATHIN MANDORI 4 367
SAPANKI 5 347
PAWSAR 6 330
TOP