WINNERS 2nd PHASE

BLOCK VILLAGE BLOCK RANK DISTRICT RANK SCORE
HATHIN JAINPUR 1 1 5265
JANACHOLI 2 3 5105
GHARROT 3 8 4670
GRAHI VINODA 4 16 3985
BHUDPUR 5 20 3775
HODAL GOPALGARH 1 2 5255
SIHA 2 12 4270
LADIAKA 3 19 3805
PHULWARI 4 35 2630
GUDHRANA 5 36 2585
PALWAL PAROLI 1 4 5000
KARNA 2 9 4560
LALPUR KADIM 3 10 4355
JAINDAPUR 4 13 4185
LALWA 5 14 4080
HASSANPUR AMROLI 1 5 4915
RAMGARH 2 6 4735
BHARATGARH URF SEHDEV KA NANGLA 3 7 4710
MAHOLI 4 17 3905
BHANDOLI 5 18 3890
PRITHLA NANGLA BHIKU 1 11 4350
JALHAKA 2 46 2340
SADARPUR 3 78 1080
KHAJURKA 4 86 810
DUNDSA 5 92 690
BADOLI NANDAWALA 1 79 1025
LALGARH 2 80 955
SULTANPUR 3 83 885
HOSANGABAD 4 88 775
PAHLADPUR 5 91 725